Reference

Strokovna usposobljenost in references4

  • Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani in podiplomski študij na Fakulteti za management na Univerzi na Primorskem (Koper) ter dodatno usposabljanje na Univerzi Justus Liebig (Giessen, Nemčija)
  • Samostojni raziskovalec za področje kinezioloških znanosti (COBISS)
  • Član Strokovnega odbora športa za vse pri OKS-ZŠZ (2015 – )
  • Predsednik Fitnes zveze Slovenije (2005 – )
  • Predsednik Rugby zveze Slovenije (1998 -2004)
  • Izvršni direktor Ustanove dr. Antona Trstenjaka (1998 – 2011)
  • Vodja vseslovenskega projekta S športom je življenje lepše (2005 – 2016, Sokolska zveza Slovenije)s5
  • Član Katedre za šport na Univerzi v Ljubljani (Fakulteta za šport)
  • Urednik strokovne revije Univerzitetni šport in član uredniškega odbora revije za prosti čas in šport SOKOL
  • Strokovno in organizacijsko delovanje na kongresih Fitnes zveze Slovenije (I.-XII.; 2005 – 2016 ) in kongresih športne rekreacije (I.-XI.; 2004 – 2016).