O nas

s1Predstavitev

DG INTERNATIONAL uspešno deluje od leta 1996. Osnovna dejavnost je usmerjena na področje podjetniškega in poslovnega svetovanja, oglaševanja, organiziranja kongresov in različnih razvojnih projektov ter raziskovalno-intelektualnih dejavnosti s področja turizma, kulture, športa in prostočasnih dejavnosti.

Aktivno se ukvarjamo tudi s strokovnim svetovanjem civilnim društvenim organizacijam. Za to področje pripavljamo strokovne seminarje in kongrese, prijave na javne razpise in izvedbo kompleksnih projektov v Sloveniji in v tujini. Pri tem nam pomagajo naši zunanji sodelavci in svetovalci.

Vodje projektov: Anže Ivanuša, Denis Žuran in Damjan Kuzma

Zunanji strokovni svetovalci:

  • za področje spletnih portalov:  Jan Kanduč ( www.millennium-store.com )
  • za področje raziskav : dr.Boris Sila in dr.Herman Berčič
  • za področje Vzhodne Evrope: Lajos Schutz
  • za področje Anglije: Ljubisa Balorda

Specializirani smo za področje športnega managementa, svetovanjem športnim organizacijam, zastopamo pa tudi interese posameznih športnikov.

Direktor: Gerlovič Dušan